CLOTHES

 

  • در یادگیری معنای انگلیسی لباس ها یکی از جذاب ترین موارد در آموزش زبان انگلیسی برای کودکان می باشد. زمانیکه کودک قادر به ادای اسامی لباس های خود به زبان انگلیسی در دنیای واقعی باشد، لذت یادگیری این زبان در او افزایش می یابد. فایل های این قسمت لباس های روزمره و قابل استفاده برای کودکان را آموزش می دهد.
این محتوا برای مشترکان محدود