در ساعات کاری پاسخگوی تماس شما هستیم
یخش مرکزی ، شهر تبریز، عباسی ، خیابان شهیدبهشتی ، کوچه شهیدحلاج آذرسوم ، کوچه 10متری پرورش پنجم ، پلاک 17 ، طبقه همکف - تبریز،خیابان عباسی،کوی بهشتی،کوچه پرورش

تلفن 04136582174

موبایل 09148449913

کد پستی 5155757753 امیل vahid1ahmadi@gmail.com

5